ארגון עובדי הבינלאומי ובנק פאג”י בע”מ


הסכם

הסכם
11/11/2015 6:30:00 PM
חתימת הסכמים

חבר/ה יקר/ה,

היום חתמנו עם ההנהלה על שני הסכמים קיבוציים שמטפלים בנושא סכסוך העבודה בבנק, מיזוג יו בנק ועובדיו אל תוך הבנק ומיזוג בנק פאג"י ועובדיו את תוך הבנק.
מעיקרי ההסכם:
• כל ההסכמים הקיבוציים בבנק הוארכו לשלוש שנים
• עובדי יו בנק נקלטים לעבודה כחברי ארגון העובדים בבנק הבינלאומי
• סניפי יו בנק ימשיכו לפעול כמחוז נפרד ובאותן שעות קבלת קהל כמו לפני המיזוג ואולם מכסת שעות העבודה שלהם לא תעלה על אלה שבהסכמי העבודה בבינלאומי
• לעובדים שהוקפא 2/3 מתשלום בונוס 2013- הוא ישולם בדצמבר
• ההנהלה תגדיל ההפרשות בסעיף תגמולי מעביד לגמל ופנסיה ל7.5 אחוז רטרואקטיבית ממרץ 2015
• עובדי פאגי יקלטו בבנק כולל ויתקם וקביעותם (למי שיש) וכל תנאיהם כעובדי בנק.
• עובדי סניפי פאגי יקלטו לבנק במחוז פאגי
• עובדי מנהלת פאג"י יקלטו בבנק כעובדי ההנהלה המרכזית . חלקם במנהלת פאגי וחלקם במחלקות הנהלה אחרות.
• על עובדי פאגי, תחול החרגה כפי שהיה עד כה בנושא שעות עבודה מיוחדות בערבי חג, מועדי צום וחול ומועד ואופן ניוד בתוך מחוז פאגי.
• יהיה שקט תעשייתי בבנק לשלוש שנים עם החרגה לסכסוכי עבודה ארציים, ענפיים או קרות אירועים מיוחדים בבנק הכוללים מכירת הבנק או פגיעה חמורה בזכויות העובדים או בארגון העובדים.
• הארגון מיצה תביעותיו פרט לתביעות משפטיות ובכללן תביעה על המרת ימי מחלה לימי חופשה על פי הסכם בל"ל.
*
הסכם זה ממצה חלק מהדרישות שהעלינו בתחילת הסכסוך והוא אינו נותן מענה שלם לצרכים להתרחשויות בבנק. ואולם זה טיבו של הסכם עם מו"מ.
הנהלת הבנק קראה מספר פעמים לפתיחת דף חדש במערכת יחסי העבודה בבנק.
גם אנו חותרים לפתיחת דף חדש כזה וקוראים להנהלה לפתוח כעת, שלא תחת לחץ סכסוך העבודה, בהידברות על צרכים שלנו וצרכי הנהלה במטרה להגיע לדרך חדשה וחיובית.

בברכה
הועד הארצי
img