ארגון עובדי הבינלאומי ובנק פאג”י בע”מ


ראשי » עדכונים וחדשות » החתמת כרטיס

החתמת כרטיס

החתמת כרטיס
2/22/2016 10:20:00 AM

החתמת כרטיס עובד לפני תחילת שעת העבודה

ביום שישי פירסמה ההנהלה חוזר ועל פיו בין השאר- העברת כרטיס הנוכחות לפני שעת העבודה על פי סידור עבודה "תיחשב לעבירת משמעת".
איננו יכולים לקבל הודעה זאת לחלוטין:
עובד אינו יכול לתכנן הגעתו לעבודה "על הדקה".
נהפוך הוא, עובדים רבים, ובצדק, מגיעים לעבודה עם מרווח ביטחון כדי לא לאחר ואף כדי לא להתקע בפקקי הבוקר המוקדמים.
גם הדרישה הלא הגיונית להקשה באותה דקה של כל עובדי סניף/מחלקה יוצרת מראש מצב שהעובד שמקדים להגיע יעביר כרטיס באיחור.
לא מצאנו בהסכמי העבודה שום סימוכין כי העברת כרטיס לפני שעת תחילת העבודה הרישמית מהווה עבירת משמעת.
לפיכך הודענו להנהלה כי אנו דוחים הודעתם מכל וכל.
אם חס וחלילה ההנהלה תנסה לפעול משמעתית נגד מי מחברינו על פעולה כזו יפעל הועד מיידית ומשפטית באופן נגדי.

ראשי » עדכונים וחדשות » החתמת כרטיס
img