ארגון עובדי הבינלאומי ובנק פאג”י בע”מ


עדכון

עדכון
9/28/2016 9:15:00 AM

עדכון

אתמול התקיים דיון בבית הדין לעבודה בנושא תביעתנו ליישום ההצמדה לבל"ל בענין פדיון חלקי של ימי מחלה לימי חופשה.
השופטת המליצה על נסיון מו"מ נוסף בין הצדדים ואם לא לא יצלח- לא יתקיימו עוד דיונים בבית הדין אלא הצדדים יגישו סיכומים בכתב ובית המשפט יפסוק.

במקביל ובתאום עם ההסתדרות והאגף לאיגוד מקצועי והמחלקה המשפטית של ההסתדרות אנו מתכוננים להגשת תביעה על אי תשלום המשכורת הנוספת ששולמה בבל"ל ולא שולמה אצלנו.
*

בהזדמנות זאת אנו רוצים לאחל לכל חברותינו וחברינו שנה טובה-
שנה של שמירה על העבודה המאורגנת, על זכויות כל עובדת ועובד, על שמירה על כבוד כל עובדת ועובד
ובעיקר שנה של בריאות ושל אושר לכל חברותינו וחברינו ולבני משפחותיהם

בברכה

הועד הארצי

img