ארגון עובדי הבינלאומי ובנק פאג”י בע”מ


ראשי » עדכונים וחדשות » מענקי יובל

מענקי יובל

מענקי יובל
6/15/2016 2:50:00 PM
המרת מענקי היובל למניות

כידוע, ההנהלה מחויבת על פי הסכם בל"ל להקצות לנו מניות בגין הסכומים שהופרשו לנו על מענקי היובל וחופשות היובל עד 31.12.15.
שלשום פרסמנו כי ההנהלה הציעה לנו לקבל את הכסף במזומן, ברוטו, כבר בתלוש הקרוב במקום במניות חסומות לשנתיים וזאת "אם נצטרף למתווה ההסכמה עם ארגון מורשי החתימה"
בבדיקה שעשינו מצאנו כי ההנהלה דורשת מאיתנו לחתום על סעיף של "מיצוי כל התביעות בקשר עם מענקי היובל".
מכיוון שבבנק לאומי הגיעו לסיכום נוסף ושעל פיו כל עובד קיבל כבר עכשיו משכורת נוספת וזאת בין השאר על רקע הסכם היובלות, חששנו , ואנו בהחלט חוששים- שההנהלה תשתמש בחתימתנו זו בכדי להדוף את התביעה למשכורת נוספת המגיעה לנו כמו בבנק לאומי.
הצענו להנהלה נוסח שעל פיו ברור כי מיצוי הזכויות אינו מתייחס למשכורת הנוספת.
יוסי לוי סירב לקבל הנוסח ולנו ידוע באופן ברור ומובהק כי בחתימה על סעיף המיצוי יש משום ויתור על משכורת נוספת, מיידית.
לצד זאת נודע לנו כי ארגון מורשי החתימה הסכים ל"מיצוי תביעות" וזאת במסגרת מכתב לוואי שיצורף להסכם.
המשמעות בפועל של מכתב לוואי זה – כמו הסכם ממש.
הצענו לארגון המורשים והמנהלים לגבש סעיף מוסכם על שני הארגונים שיפתור אותנו מהחשש שההנהלה תשתמש בו להתנער מחובתה לשלם לנו משכורת נוספת.
לצערנו, לא הגענו לנוסח כזה.
אתמול הודענו להנהלה כי נהיה מוכנים בהחלט לחתום על סעיף "מיצוי התביעות" ובלבד שההנהלה תתחייב לא להשתמש בחתימה זו בכדי להימנע מתשלום המשכורת הנוספת המגיעה לנו (בהערכה זהירה-שווי משכורת נוספת לעובדים- למעלה מ20 מיליון ₪!!)
ההנהלה כמובן סרבה להתחייב.
מכיוון שאיננו מוכנים לוותר על אף אחת מהזכויות המגיעות לנו: גם מניות וגם משכורת נוספת- יומרו כעת מענקי היובל וחופשות היובל בדיוק כמו בבנק לאומי: אנו נקבל את הסכום המגיע לנו במניות חסומות לשנתיים.
במהלך שנתיים אלה לא יחויבו העובדים במס. ככל שישולם דיבידנד במהלך השנתיים הוא ישולם גם לעובדים. בתום שנתיים יוכל כל עובד לבחור בין החזקת המניות כמניות חופשיות לבין מימושן. אירוע המס יהיה רק בעוד שנתיים.
כעת, וללא כל סעיף מכשיל אנו פועלים להשגת המשכורת הנוספת ששולמה בבנק לאומי ונעשה זאת, במידה וההנהלה תמשיך להתחמק מהתשלום - בכל אמצעי משפטי וארגוני.

ראשי » עדכונים וחדשות » מענקי יובל
img