ארגון עובדי הבינלאומי ובנק פאג”י בע”מ


ראשי » עדכונים וחדשות » הסכם המרת מניות

הסכם המרת מניות

הסכם המרת מניות
6/30/2016 5:00:00 PM
הסכם המרת מענקי היובל לתשלום במזומן

היום חתמנו עם ההנהלה על הסכם שעל פיו יומרו מענקי היובל שנצברו לטובת העובדים עד 31.12.15 במענקי מזומן.
התשלום המזומן יעבור במשכורת חודש אוגוסט הקרובה.
מקדמות ינתנו היום בסכום נטו משוער.
בהסכם שנחתם יש הסכמה לתשלום במזומן של התמורה למענקי היובל.
במכתב נילווה להסכם אנו מודיעים על מיצוי דרישותינו לגבי יישום הסכם בל"ל מחודש פברואר האחרון.
וכן אנו מודיעים באותו מכתב כי הודעתנו זו היא בכפוף לנאמר בחוזר ההנהלה מיום 23.6.16 (חוזר המחריג את המענק בגובה משכורת בבל"ל )
*
בסופו של תהליך מורכב הגענו להסכם המניח את דעתנו מבחינה משפטית וארגונית.
תודה לחברינו וחברותינו על המשוב , התמיכה ועל הבנת מורכבות הנושא.

בברכה
וסוף שבוע טוב
הועד הארצי

ראשי » עדכונים וחדשות » הסכם המרת מניות
img