ארגון עובדי הבינלאומי ובנק פאג”י בע”מ


ראשי » עדכונים וחדשות » הסכם עבודה ויו בנק

הסכם עבודה ויו בנק

הסכם עבודה ויו בנק
11/1/2015 10:20:00 AM

הסכם עבודה ומיזוג יו בנק

חבר/ה יקר/ה
בניגוד לרושם שמנסה יוסי לוי ליצור לא נחתם הסכם בבנק הבינלאומי ובכלל זה לא נחתם הסכם בבנק הבינלאומי על עבודה חריגה כולל בסניפים שהגיעו מיובנק.
*בחלק גדול מסניפי יו בנק שעות עבודת הסניף הן :
*משמונה בבוקר עד שש וחצי בערב שלוש פעמים בשבוע!!!
*משמונה עד שמונה וחצי בערב (!!!!) יום בשבוע,
*משמונה עד אחד וחצי יום בשבוע
*ומשמונה עד אחת ביום שישי.
*העבודה היא במשמרות לא סדורות (לא סידור עבודה קבוע)
*אין תוספות פיצול.
לא רק זאת אלא שלכאורה אם עובד ותיק בבנק הבינלאומי יתפתה במכרז ויעבור לאחד מסניפי יובנק (גם אחד משני הסניפים הבודדים שעובדים מעט פחות בערב) ההנהלה תוכל גם בניגוד לרצונו להעביר אותו לכל אחד מהסניפים האחרים של יובנק ומקומו בחזרה במחלקות או סניפי הבנק הבינלאומי הותיקים- לא מובטח.
לכן, ועד שלא יוסדר בהסכם חתום איתנו גם נושא ההעסקה בסניפי יו בנק- אין לגשת למכרזים על עבודה בסניפים אלה.
שוב חוזר יוסי לוי ומדווח כי ישנה טיוטת הסכם לחתימה.
ובכן, גם בהודעתו הקודמת של יוסי לוי הוא דיווח שהטיוטה או-טו-טו נחתמת והיא "בניסוח סופי בין עורכי דין"
מאז ובניגוד להודעת יוסי לוי התנהל מו"מ בין יושה ההסתדרות למנכ"ל הבנק שלא הניב פירות.
ואנחנו תמהים – האם המשך המו"מ בין יושב ההסתדרות למנכ"ל הבנק הם "ניסוח סופי בין עורכי דין"?
בפועל אין הסכמה על הסכם וכל עוד אין הסכם חתום- אין הסכם בכלל.
ככל שפני הדברים קורים כעת- פנינו לצעדים ארגוניים להגעה לפתרון על מכלול הבעיות בבנק.

ראשי » עדכונים וחדשות » הסכם עבודה ויו בנק
img