ארגון עובדי הבינלאומי ובנק פאג”י בע”מ


ראשי » עדכונים וחדשות » ביטול יובלות והמרת הפרשות למניות נידחות

ביטול יובלות והמרת הפרשות למניות נידחות

ביטול יובלות והמרת הפרשות למניות נידחות
6/13/2016 1:40:00 PM

ביטול יובלות והמרת הפרשות למניות נידחות

חבר/ה יקר/ה,
כזכור לכם בחודש פברואר שנה זו נחתם בבל"ל הסכם המבטל את הצבירה למענקי היובל ומחליף אותה בפיצוי חד פעמי לעובדים. הפיצוי הוא במניות בגין הסכומים שהופרשו להם עד 31.12.15 על יובלות שטרם קרו.
המניות על פי ההסכם צריכות להיות מונפקות וחסומות לשנתיים.
על פי הסכמי ההצמדה לבל"ל גם אצלנו מתוקף ההצמדה תהליך זה צריך לקרות, כלומר: הנפקת מניות חסומות לשנתיים לכל עובד לפי שווי משוערך של כספי מענקי היובל וימי חופשות היובל שעדיין לא ניתנו לו (יובלות עתידיים).
הבנק הציע לנו חלופה לפיה העובדים יקבלו זכויות למניות והבנק יתחייב לרכוש אותן בשוק ולהפקידן לתקופת ההקפאה בידי נאמן.
בשבוע שעבר העביר לנו הבנק הצעה על פיה , במקום במניות חסומות, ישלם הבנק כבר במשכורת הקרובה את הסכום שבו היו צריכות להירכש המניות, לכל עובד ישירות לחשבון.
בצמוד להצעה זו הגיש הבנק לוועד מסמך לחתימת הסכם. נדגיש כי כעקרון אין לנו בעיה עם הסבת מניות חסומות לכסף מזומן ואולם, במידת הזהירות הנדרשת, הניסוח של ההסכם חשוב מאד. בהסכם שהועבר לנו יש סוגיות משפטיות כבדות משקל שלהן השפעה לטווח ארוך, גם השפעה כלכלית, על כל אחד ואחת מאיתנו.
לפיכך, העברנו היום להנהלה הערות לניסוח המשפטי שהעביר הבנק.
טוב תמיד לקבל כסף מזומן במקום מניות חסומות לשנתיים ואולם אם המחיר של פעולה כזו הוא פגיעה בעתיד ההצמדה ופגיעה ישירה בתשלומים עתידיים המגיעים לנו בדין – יש לנקוט במשנה זהירות וגם בסבלנות.


בברכה
הועד הארציראשי » עדכונים וחדשות » ביטול יובלות והמרת הפרשות למניות נידחות
img