ארגון עובדי הבינלאומי ובנק פאג”י בע”מ


ראשי » עדכונים וחדשות » יחסי עבודה - נובמבר 13

יחסי עבודה - נובמבר 13

יחסי עבודה - נובמבר 13
_no_date

עדכונים

זימונים לשימוע
בשבועות האחרונים הגיעו אלינו פניות של עובדים ועובדות, קבועים וגם זמניים שזומנו לשימוע בענייני משמעת או בענייני פיטורין (לזמניים).
הפניה אלינו נעשתה *לאחר* שהתקיים השימוע.
בניגוד למחלקת משאבי אנוש המנהלת שימועים לרוב, בדרך כלל העובד/ת הבודד/ת אינו/ה מודע/ת לזכויותיו בשימוע.
המלצתנו היא לפנות לועד להתייעצות *לפני* השימוע.

הפרות הסכם
בשנים האחרונות אנחנו עדים, לצערנו, להפרות הסכמים מכוונות ובזדון של הנהלת הבנק. פניות שלנו בנדון שבעבר טופלו, נדחות .
בלית ברירה אנו פונים לבית הדין.
בשני פסקי דין כאלה שפורסמו לאחרונה (בנושא הזמניות בבנק ובנושא שיווק בשעות העבודה) קיבלנו צווים נגד ההנהלה כשבית הדין לא חוסך שיבטו וביקורתו על ההנהלה במילים קשות ביותר.
לפני מספר חודשים גילינו שההנהלה מעסיקה עובדים שלא על פי הסכמי עבודה בחדר עסקאות ני"ע ישראליים.
פנינו להנהלה ודרשנו הפסקת הפרת ההסכם. ההנהלה התעלמה.
בפניה מעו"ד שלנו נענינו על ידי עו"ד ההנהלה כי "אין הפרה", בעוד ההפרה נמשכת!
פנינו שוב בלית ברירה לבית הדין.
תחילה ניסתה ההנהלה "להרויח זמן" בבית הדין בתואנות טכניות.
בסופו של דבר כשנאלצה ההנהלה לענות לבית הדין הגישה כתב הגנה ( בידינו העתק). על פי כתב ההגנה ההנהלה מודה כי כשהוגשה הבקשה לצו היא הפרה את ההסכם אך היא מודיעה כעת לבית הדין שהפסיקה להפר אותו.
ההנהלה מטילה האחריות להפרת ההסכם על מנהלי המחלקה
בנסיבות אלו ויתרנו על הוצאת הצו.
אנחנו כמובן נמשיך להשגיח על ההנהלה במחלקה זו ובכל פעולה אחרת במשנה זהירות וזאת לנוכח הנסיון שיש לנו איתם כמפירים סדרתיים של הסכמים.

סכסוך העבודה
עדכון בקרוב

ראשי » עדכונים וחדשות » יחסי עבודה - נובמבר 13
img