ארגון עובדי הבינלאומי ובנק פאג”י בע”מ


דרגות

דרגות
4/2/2014 2:00:00 PM
דרגות 2014

אתמול ביצעה ההנהלה מהלך הענקת הדרגות.
כזכור, הדירוג מתבצע מכח הסכם ההצמדה לבל"ל ומכח הסכם הדירוג.
לנוכח התנהלות ההנהלה בתכתובות בנושא בחודש מרץ, גובר החשש אצלנו כי יש הפרה לכאורה גם של הסכם ההצמדה וגם של הסכם הדירוג.
בימים אלה אנו בודקים את ביצוע הסכם הדרגות מול הנדרש על פי ההסכמים – סך הדרגות הניתנות וכן סך הדרגות לפני ואחרי הערעורים ועל פי רשימות הערעורים.
לצורך הבדיקה נבקשכם לשתף פעולה עם נציג הועד הארצי במידה ופונה אליכם לקבלת מידע.
ככל שיתברר, אם יתברר, כבר בקרוב שהיתה הפרת הסכם – נפעל מיידית לתיקון רטרואקטיבי.

נעדכנכם בקרוב


בברכה הועד הארצי

img