ארגון עובדי הבינלאומי ובנק פאג”י בע”מ


ראשי » עדכונים וחדשות » חוזר ההנהלה - שעות נוספות

חוזר ההנהלה - שעות נוספות

חוזר ההנהלה - שעות נוספות
9/1/2015 9:00:00 AM

חוזר ההנהלה בקשר לחישוב שעות נוספות
היום פירסמה ההנהלה חוזר לנושא חישוב שעות נוספות
לצערנו ההנהלה מנסה לטשטש עובדות ומערבבת בין חוקי העבודה להסכמי העבודה ומנסה ליצור רושם כי ביכולתה לשנות גם הסכמי עבודה – חד צדדית.

בנשימה אחת מונה ההנהלה את ההנחיות בקשר לשעות עבודה:
1 אין לעבוד יותר מ12 שעות עבודה נטו ביום
2 אין לעבוד יותר מ15 שעות נוספות בשבוע
3 אין לעבוד יותר מ 60 שעות נוספות בחודש
4 "עובד יבצע שעות נוספות אך ורק במסגרת הוראה שניתנה לא מראש על ידי הממונה ולא יותר מהמיכסה החודשית שאושרה לו (אם אושרה לו כזו)"
ובכן, למרות הרושם שמנסה ליצור ההנהלה- רק סעיפים 1,2,3 הם החוק. סעיף 4 אינו כלול בחוק וזה נסיון של ההנהלה לשנות את הגדרת השעות הנוספות בבנק כפי שנחתם בהסכם קיבוצי מתאריך2.9.04. במקביל ההנהלה גם שינתה בניגוד לאותו הסכם עבודה את תוכנת שעון הנוכחות.
הגדרת שעות נוספות ואי מחיקתן הגדרת ביצוען, הגדרת דרך הפיקוח עליהם בשעון נכחות- כל אלה אינם מופיעים בחוק הם חלק מהסכמי העבודה בבנק ועל פי אותם הסכמים ורק הסכמים יש לנהוג.
אם ניתנת לחברינו הוראה אתרת יש לדווח מידית לועד.

ראשי » עדכונים וחדשות » חוזר ההנהלה - שעות נוספות
img