ארגון עובדי הבינלאומי ובנק פאג”י בע”מ


ראשי » עדכונים וחדשות » עוד על המרת מניות

עוד על המרת מניות

עוד על המרת מניות
6/23/2016 12:00:00 PM

הנדון המרת מענקי יובל למניות

חבר/ה יקר/ה

בעקבות חוזר ההנהלה יובהר מעכשו, בדיוק כפי שהבהרנו להנהלה כבר ב 14.6.16:
הועד מוכן לחתום על הסכם ובו בין השאר "סעיף מיצוי תביעות בקשר עם מענקי יובל".
כל זאת אם ההנהלה תצרף להסכם מכתב המבהיר כי אין בחתימתנו על ההסכם משום ויתור על מענק המשכורת ששולם בבל"ל.
מדובר במסמך פשוט ולא מסובך שניתן לחתום עליו כבר עכשו.

בברכה
הועד הארצי

ראשי » עדכונים וחדשות » עוד על המרת מניות
img