ארגון עובדי הבינלאומי ובנק פאג”י בע”מ


ראשי » עדכונים וחדשות » צונזר: מימון טיפולי פוריות

צונזר: מימון טיפולי פוריות

צונזר: מימון טיפולי פוריות
12/14/2014 9:00:00 AM
הודעה על אפשרות תביעה בנושא מימון טיפולי פוריות מחברת הראל

חבר/ה יקר/ה
עודכנו על ידי חברת הראל כי מבוטחות בפוליסה שלנו שעברו טיפולי פוריות בתקופה 1.1.2006 עד 1.8.2008 ואשר תבעו את חברת הביטוח להשתתפות בעלות טיפולי הפוריות ונדחו מכיוון שבן זוגם לא היה מבוטח גם הוא, או שעברו טיפולי פוריות באופן פרטי ולא תבעו את חברת הראל מכיוון שבן זוגם לא היה מבוטח גם הוא – רשאיות כעת לתבוע את חברת הביטוח מבלי שחברת הראל תדחה תביעות כאלה בשל טענת התיישנות.
את התביעה ניתן להגיש בתוך שלושה חודשים ממועדמשלוחדיווחיםשנתייםלמבוטחות על ידי הראל, שיכללוהודעהבענייןזה .
תתאפשר השלמת הגשת מסמכים במהלך שלושה חודשים מיום הגשת התביעה.
להסברים ופרטים ניתן לפנות לועד הארצי.
ראשי » עדכונים וחדשות » צונזר: מימון טיפולי פוריות
img