ארגון עובדי הבינלאומי ובנק פאג”י בע”מ


ראשי » עדכונים וחדשות » עדכונים - אמצע יוני

עדכונים - אמצע יוני

עדכונים - אמצע יוני
6/16/2013 2:00:00 PM
אז למה יחולקו 200000000 מיליון ₪ דיבידנד לבעלי השליטה ולבעלי המניות?

חבר/ה יקר/ה,

בשבוע שעבר נחשפנו לחוזר מנכ"ל בו היא ציינה היא חלוקת הדיבידנד של 200000000 ₪ (מאתיים מיליון ₪!!!) הוא איתות לחוסנו של הבנק.
וזה אכן נימוק משכנע- כשבעל השליטה בבנק מקבל יחד עם שאר בעלי מניות מתנה של 200 מיליון ₪ זה כדי – לסמן את חוסנו של הבנק.
לעומת זאת, אם הבנק ינהל מו"מ על מצוקת כח האדם שבסניפים ובחלק מיחידות ההנהלה המרכזית, ואם כתוצאה משיחות אלו יקלטו בבנק 50 או 60 או 90 פקידים חדשים , בשכר מינימום – זה עלול להביא לקריסת הבנק?
אכן הגיון נאה לצבוע בצבעים וורודים את הדיבידנד הענק שמחלק הבנק.
בשבוע שהסתיים התקיימו אסיפות הסברה כחלק משעות העבודה במחלקת משכנתאות בהנהלה המרכזית וכן בסניףכפר סבא.
לקראת סוף השבוע התקיימה ישיבת מו"מ בין הועד, נציג ההסתדרות ונציגי ההנהלה.
מכיוון שהישיבה לא קידמה אף נושא הציעו נציג ההסתדרות ונציגי הועד כי ההנהלה בצעד בונה אימון תעביר לידי הועד פירוט מלא של בדיקת מצבת כח אדם והדרכים לביצועה כפי שנעשו בשנת 2011 על ידי חברה חיצונית.
יודגש כי הדרישה הייתה להעברת כל הנתונים של עבודת החברה החיצונית כולל פירוט הבדיקות שעשתה מיקומן מועדן והתוצאות. וזאת בניגוד למצגת שהוצגה לנו שלא היה בה ולו פרט אחד משמעותי.
ההנהלה –סרבה.
כמו כן, הודענו להנהלה כבר לפני שבוע כי היות ושעות הפעילות בבורסה יתמשכו, ראוי שיבואו איתנו בדברים על התאמת שעות עבודה של חברי ארגון הקשורים לפעילות זו. ציינו כי רק בהידברות ובהסכם תהיה התאמה כזו ולא בכפיה של עבודת שעות נוספות.
ההנהלה סרבה לנהל מו"מ בנושא ולפיכך הוראותינו לכל הקשורים למסחר בני"ע ולסיומו כי אין לעבוד שעות נוספות מעבר למה שבוצע עד היום. הכוונה לשעות נוספות על בסיס סידור קבוע יומי או שבועי או דו שבועי (תורנויות).
כל בקשה בנושא זה יש להפנות לועד.
עקב השימוש להסתה שעשתה ההנהלה במפגשי השולחן העגול הוראתנו קיימת ושרירה כי אין להגיע למפגשים אלה עד להודעה חדשה של הועד. ההוראה חלה לגבי כל חברי הארגון קבועים וזמניים , משרה מלאה וגם פנ"א.

עיקבו אחר עדכוני הועד.

ראשי » עדכונים וחדשות » עדכונים - אמצע יוני
img