ארגון עובדי הבינלאומי ובנק פאג”י בע”מ


ראשי » עדכונים וחדשות » סכסוך העבודה – עדכון

סכסוך העבודה – עדכון

סכסוך העבודה – עדכון
5/20/2013 3:00:00 PM
סכסוך העבודה – עדכון

חבר/ה יקר/ה,

עברו ימי הצינון מאז הוכרז סכסוך העבודה בבנק. לצערנו ההנהלה אינה חשה כל דחיפות בניהול משא ומתן ענייני ופתרון בעיות אמת בבנק.
במקום אלה ,הנהלת הבנק מסתפקת במצגת לנציגות הועד שסיכומה: "בדקנו, הכל בסדר, אין לחץ עבודה בבנק".
כהערת אגב נציין כי ההנהלה עומדת בסרובה למסור לנו כל החומר שנעשה על ידי חברה חיצונית בנושא זה בכתב.
סרוב זה של ההנהלה נמשך כבר שנתיים. כבר ב2011 ביקשנו לקבל מסקנות הבדיקה ותוכנה. ראש אגף משאבים סירב אז (כמו היום) למסור החומר אך ציין בעל פה שהבדיקה העלתה ש"הכל בסדר".
בדיעבד מסתבר כי גם הדוח ב2011 נתקל בביקורת רבה מבית ותוקן לכאורה.
אך זה מכבר למדנו להתייחס לענין אמינות הודעות של ראש אגף משאבים כ"נכונות, בערך, לזמנן".
והאמת היא כי המצוקה הרבה נמשכת בסניפים ובמחלקות.
גם בנושאים האחרים שבלב סכסוך העבודה לא חלה כל תזוזה.
בימים הקרובים יחלו פעולות ארגוניות.
אנו מתנצלים בפני לקוחות הבנק על אי הנוחות שעלולה להגרם להם.

כולנו תקווה שהנהלת הבנק תתעשת ותשב איתנו למו"מ מיידי ולא ל"כאילו מו"מ" שבו נמסרת לנו "כאילו אינפורמציה" ובו נציגי ההנהלה "כאילו מדברים".
*
הארה חשובה הקשורה למילוי נוהלי הבנק:

בעת האחרונה הגיעה אלינו אינפורמציה על פיה הנהלת הבנק נוקטת בפעולות משמעתיות עונשיות ככל הקשור לעובדים שקיבלו "הערת ביקורת" משמעותית.
לשאלה מה היא "הערת ביקורת משמעותית" קשה לקבל תגובה מסודרת מההנהלה.
במקרה אחד אף עלה מקרה של עובד זמני שמבקשים לפטרו על אי- תיוק.
צא ולמד כי בעת ים ימי המיקוד שאנו נדרשים להם, כשמנהלים דורשים מאיתנו להזניח כל עבודה שוטפת (הכל למגרות) אנו מסתכנים בהערת ביקורת.
לצערנו נוכחנו כי משמגיע דוח ביקורת אף מנהל אזור או מנהל סניף לא ניצב לצד העובד /עובדת או מעיד כי דחיית הפעולות השוטפות בוצעו בהנחייתו.
לתשומת ליבכם.
*
עקבו אחרי הוראות הועד בימים הקרובים.
ראשי » עדכונים וחדשות » סכסוך העבודה – עדכון
img