ארגון עובדי הבינלאומי ובנק פאג”י בע”מ


ראשי » עדכונים וחדשות » ציטוט חשוב מהדוח הרבעוני

ציטוט חשוב מהדוח הרבעוני

ציטוט חשוב מהדוח הרבעוני
11/19/2014 2:00:00 PM

ציטוט חשוב מתוך הדו"ח הרבעוני שפרסם היום הבנק

 

"שביתה של כל הפקידים בבנק בימים 11 במאי 2014 ועד 13 במאי 2014
הסניפים בהם שבתו הפקידים כאמור היו פתוחים לקהלוהשירות ניתן על ידי המנהלים ומורשי החתימה."
זהו ציטוט מלא ומדוייק המתאר את פעילות מורשי החתימה והמנהלים בעת השביתה.
ועל זה הם קיבלו מנת המבורגר.
זה המחירראשי » עדכונים וחדשות » ציטוט חשוב מהדוח הרבעוני
img