ארגון עובדי הבינלאומי ובנק פאג”י בע”מ


ראשי » עדכונים וחדשות » המרת זכויות עובדים

המרת זכויות עובדים

המרת זכויות עובדים
4/7/2016 12:00:00 PM

המרת זכויות עובדים במענקי יובל למניות

חבר/ה יקר/ה,
אתמול מסרה ההנהלה הודעה לבורסה בדבר כוונתה העקרונית להמיר זכויות שנצברו לעובדים במענקי יובל כספיים ובימי חופשת יובל למניות.
בהודעה נסמכת ההנהלה על הסכם דומה שנחתם בבל"ל.
תכנית ההנהלה נבדקת על ידינו הן בהיבט המשפטי והן בהיבט הארגוני – הן בהיבטים של הסכם ההצמדה לבל"ל והן בהיבטים של השפעת מהלך זה על חברי וחברות ארגון העובדים.
הבדיקה נערכת כמובן עם עורכי הדין שלנו, ההסתדרות וועד עובדי בל"ל.
נעדכנכם בהתפתחויות בקרוב

ראשי » עדכונים וחדשות » המרת זכויות עובדים
img