ארגון עובדי הבינלאומי ובנק פאג”י בע”מ


ראשי » עדכונים וחדשות » פסק דין זמניים

פסק דין זמניים

פסק דין זמניים
1/13/2013 1:00:00 PM
פסק דין של בית הדין לעבודה בעניין החתמת עובדים בבנק הבינלאומי על "בקשת" הארכת קביעות

חבר/ה יקר/ה,

כזכור לכם פנינו באביב האחרון לבית הדין לעבודה בתל אביב על מנת שיוציא צו שיאסור על הבנק להחתים עובדים על "בקשה" להאריך את תקופת הניסיון שלהם.
עמדתנו ועמדת ההסתדרות הייתה כי הזמניות בבנק על פי ההסכמים הקיבוציים היא לתקופה של שנתיים וכי במידה והבנק רוצה להאריך הזמניות מעבר לשנתיים עליו לבקש אישור הועד והסכמתו.
אנו וההסתדרות טענו כי הבנק אינו רשאי להחתים עובדים בודדים על "בקשת" הארכת זמניות.
הנהלת הבנק טענה כי הזמניות בבנק היא למעשה ארבע שנים ולפיכך מותר לה גם להחתים עובדים על בקשות הארכה.
היום קיבלנו את פסק הדין של בית הדין לעבודה:
בית הדין לעבודה הוציא צו קבוע האוסר על ההנהלה להחתים עובדים על בקשות הארכה זמניות.
להלן ציטוט הקביעות החשובות והעקרוניות של בית הדין לעבודה בהתייחסו לפעולות שעשתה הנהלת הבנק :
" בכל מקרה בו לא ניתנה הסכמת הועד להארכת התקופה, לא ניתן להאריכה"
"אנו קובעים כי ההסכמה שבין הצדדים היתה לשנתיים נסיון ולא לארבע שנים, וכי ככל שהבנק סבור כי נחוצה לו תקופה נוספת של שנה ולעיתים אף תקופה של עוד שנה, עליו לנהל מו"מ עם הועד ולקבל הסכמתו לכל עובד ועובד, עם מתן נימוקים של ממש ולא לבקש הארכות תקופות נסיון באופן גורף עד 4 שנים".

"כאשר קיים הסכם קיבוצי המסדיר את היחסים שבין הצדדים וקובע כללים באיזה אופן תואך תקופת הנסיון, מטרתם היא אחת, כל הזכויות והחובות של המעביד כלפי מימ מהעובדים יהיו ויתנהלו באמצעוצ הנציגות של העובדים ואין ההנהלה רשאית לפנות ישירות לעובד או להציע לו לחתום על תקופת הארכה של תקופת הנסיון ביודעה כי הנציגות מסרבת לכך".

פעולת ההנהלה הוגדרה על ידי בית הדין " אינה לגיטימית, והיא עומדת בניגוד להסכם הקיבוצי ואף פוגעת באושיות משפט העבודה הקיבוצי"
"בנוסף אנו קובעים כי פעולת ההחתמה האינדיבידואלית של העובדים על הארכת הסכמי העבודה לתקופת נסיון נוספת, כאשר ועד העובדים לא נתן הסכמתו לכך, נוגדת את העקרונות של משפט העבודה הקיבוצי ואינה לגיטימית"

"הבנק בעקיפין, בפנייתו הישירה לעובד ניצל חאת חולשתו של העובד הפרטני, המעוניין להמשיך לעבוד ולאחר שעמדו בפניו שתי אופציות בלבד, ברי כי יבחר כאמור באופציה של הארכת תקופת הנסיון. בכך פגע הבנק ביחסי העבודה הקיבוציים והכל כביכול לטובת העובד הפרטני"
ושוב אומר בית הדין על פעולת הבנק:
"היא אינה לגיטימית ויש בה משום חציית קווים אדומים במערכת יחסי העבודה"
על הבנקנאסר כאמור להמשיך להחתים עובדים על "בקשות" הארכה.
לגבי העובדים שכבר הוחתמו על ידי ההבנק קובע בעת הדין:
"אנו קובעים כי כל העובדים אשר עומדת להסתיים, או הסתיימה בימים אלו תקופת הנסיון שנחתמה ללא הסכמת הועד, תוארך להם תקופת הנסיון ל 120 יום נוספים החל ממועד מתן פסק הדין."
"יתר העובדים שהוארכה תקופת הנסיון ואשר ההסכם עימם מסתיים לאחר 120 הימים הנקובים לעיל, תקופת הנסיום תסתיים על פי הנקוב בהסכם שחתמו עם הבנק ולא ניתן יהיה להאריכה אלא בהסכמת נציגות העובדים"

*

זה פסק דים החלטתי מאד וחמור מאד ככל שהוא מתייחס להתנהגות ולהתנהלות הנהלת הבנק כלפי העובדים הזמניים שלה וככל שהוא מתייחס להפרה בוטה וברורה של הבנק את הסכמי העבודה.
חשוב לציין כי לאורך כל הדרך המשיכה ההנהלה להתייחס בציניות, בהתנשאות ובזלזול הן כלפי הארגון והן כלפי העובדים הזמניים.
ההנהלה "הרויחה" ביושר פסק דין נוקב וחריף כל כך.
אנו מודים באופן מיוחד לע"וד ארי הלל, לצחלקה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות ולרא האגף אבי ניסנקורן ולראש חטיבת הבנקים ציון שמע שליוו אותנו במהלך המשפטי הזה בתמיכה ובכשרון רב.

לפסק הדין המלא - לחץ כאן

בברכה
הועד הארציראשי » עדכונים וחדשות » פסק דין זמניים
img