ארגון עובדי הבינלאומי ובנק פאג”י בע”מ


ראשי » שמירה על קשר
שם מלא * 
מספר עובד * 
ת.ז * 
טלפון 
דוא”ל * 
הערות 
הינך נרשם לרשימת התפוצה של אתר "ועד הבנק הבינלאומי", בהתאם חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח–2008, במתן פרטיך האישיים, הינך מתיר מפורשות ובכתב כי הינך מאשר קבלת תוכן פרסומי ודבר פרסומת, באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר. אם ברצונך להפסיק לקבל תוכן פרסומיים כאמור הינך מוזמן בכל עת למסור הודעה על כך לכתובת - info@fibi-vaad.co.il  ופרטיך יוסרו מרשימת התפוצה.