ארגון עובדי הבינלאומי ובנק פאג”י בע”מ


ראשי » ביטוחים

 

ביטוח בריאות לילדים נשואים , לבני משפחותיהם ולנכדי העובדים

בהמשך לחוזרינו הקודמים: במסגרת חידוש פוליסת הבריאות והרחבתה הוספנו כיסוי לבני משפחות של העובדים.

עד כה התייחסו חוזרינו באפשרות לצרף את כל המשפחה לביטוח הניתוחית. בהגדרת משפחה נכללים – בן/בת זוג של העובד/ת וילדיו/ה עד גיל 30.

כעת אנו מציעים אפשרויות נוספות במחיר שווה לכל נפש:

ניתן לצרף לביטוח בתנאי הפוליסה שלנו את ילדי העובדים גם מעבר לגיל 30.

ניתן לצרף ילדים- מתחת לגיל 30, אם הם נשואים, כמבוטחים נפרדים, הם ובני משפחותיהם.

העובד יכול לרכוש לעצמו או לבן/בת זוגו מנות נוספות של ביטוח סיעודי (2500 ₪) כל מנה.

כל האפשרויות הללו ייעשו במילוי טופס מיוחד הכולל ספח הרשאה לחיוב כרטיס אשראי. הטפסים כוללים הצהרת בריאות (חובה).

את הטפסים ניתן לקבל במשרדי הועד הארצי.
את הטפסים יש לשלוח בפקס ישירות להראל חברה לביטוח 037549439
שימו לב- יש לצרף צילום תעודת עובד למשלוח הטפסים להראל.
במידה ושם המשפחה של בן/בת העובד שונים משם המשפחה של העובד, יש לצרף הצהרה קצרה של העובד/ת המאשר כי הנ"ל הינו/ה בן/בת העובד/ת

להלן מחירי ההצטרפות:

* ניתוחית ( תכנית ג) לבן/בת מעל גיל 30 – 35.60 ₪

*הרחבה (תכנית ב) לבן/בת מעל גיל 30 (השתלות , תרופות שלא בסל, ניתוחים בחו"ל): 24.87 ש"ח

*ניתוחית (תכנית ג) לבן/בת מתחת לגיל 30 או מעליו- נשוי: 35.60 ש"ח

*הרחבה ( תכנית ב) לבן/בת זוג מתחת לגיל 30 או מעליו – נשוי: 24.87 ש"ח

*ניתוחית ( תכנית ג) משפחה של בן/בת העובד (בן/בת זוג של בן/בת העובד ונכדי העובד): 35.60 ש"ח

*הרחבת ( תכנית ב) משפחה של בן/בת העובד: 24.87 ש"ח

תוספת רכישת מנת סיעודי (2500 ₪ לכל החיים) לעובד או לבן זוגו או לילדים היא על פי גיל:

גיל דמי ביטוח חדשיים

0-20 חינם
21-30 3.84 ש"ח
31-50 6.24 ₪
51-55 20.75 ₪
56-60 32.84 ₪
61-65 38.57 ₪
65+ 135 ₪

שימו לב, לעובדים ולבני משפחותיהם המבוטחים בביטוח שיניים יש כבר ביטוח סיעודי של 5000 ₪ לחמש שנים - חינם.

בירורים – במשרדי הועד הארצי.

 

מדריך למשתמש ביטוח בריאות לעובדי הבנק הבינלאומי ובני משפחותיהם

 

ביטוח בריאות הוא מסוג הביטוחים שכולנו רוצים שיהיה לנו, כולנו רוצים לשלם בגינו כל החיים, אך שלא ניאלץ חס וחלילה להשתמש בו.
בפתח השנה החדשה, אנו רוצים להביא לתשומת ליבך כיסויים שקיימים בביטוח הבריאות שניתן בהחלט להשתמש ולנצל בעת הצורך בשוטף ביום יום.
למשל:
1) הידעת שבמידה וקיבלת הפנייה לביצוע בדיקת הדמיה או בדיקה אבחנתית כדוגמת CT MRI, CT PET, קרדיו CT, קולונוסקופיה וירטואלית, חוות דעת שנייה על בדיקות הדמיה אצל רדיולוגים מובילים, קפסולת וידאו לבדיקת המעיים, הדמיית בלוטות ממוחשבת, הנך זכאי/ת לבצע את הבדיקה באופן פרטי מבלי להמתין לתור רחוק דרך קופת החולים, ולקבל החזר בגין עלות הבדיקה.
2) הידעת שהנך זכאי/ת לקבלת חוות דעת נוספת במסגרת הפוליסה במקרים הבאים:
א. חוות דעת נוספת לפני ניתוח.
ב. חוות דעת נוספת בגין בדיקה פתולוגית בארץ או בחו"ל.
ג. חוות דעת שנייה על בדיקות הדמיה / בדיקות אבחנתיות אצל רדיולוגים מובילים.
ד. חוות דעת נוספת בחו"ל.
3) הידעת שהנך זכאי/ת לאח/ות פרטית במקרה של ניתוח.
4) הידעת שבמידה וביצעת ניתוח פרטי בארץ ולא תבעת את חברת הביטוח, הנך זכאי/ת לפיצוי כספי מחברת הביטוח.
5) הידעת שבמידה והנך נזקק לטיפול מחליף ניתוח, קיים כיסוי לכך בפוליסה.


לקבלת פרטים נוספים ובירור הכיסוי ניתן לפנות למוקד הבריאות שמספרו
1-800-44-5000

התנאים המחייבים הינם בהתאם להסכם ולפוליסה החתומים בלבד. והכל בכפוף להיקף הכיסוי, תקרות ההחזר וההשתתפויות העצמיות בפוליסה.


ביטוח שיניים – תחנת הצטרפות
כידוע לכם, הסכם ביטוח השיניים אינו מאפשר הצטרפות או התנתקות חופשיים אלא מוגבלים למועדים קבועים.
גם צירוף בני משפחה וגריעתם מהביטוח מוגבלים לתחנות.
המועד הבא על פי הסכם ההתקשרות עם חברת הראל הוא בשנת 2013.
ואולם לבקשת עובדים ועובדות רבים , פנינו לחברת הביטוח וסיכמנו איתם על תחנת הצטרפות נוספת.
שימו לב: ניתן להצטרף לביטוח השיניים בתאריכים : 1.9.09- 31.10.09
בפרק זמן זה ניתן יהיה להצטרף לביטוח השיניים וניתן לצרף בני משפחה.
שימו לב: לביטוח המשפחתי ניתן לצרף רק את כל המשפחה. לא ניתן לצרף רק את הילדים.
ילדים ניתן לצרף לביטוח מגיל 5. במידה וצורפה המשפחה בחלון ההזדמנויות הנוכחי, אפשר יהיה לצרף בהמשך את הילדים שעדיין לא מלאו להם חמש- בעתיד.
עובד/ת המצטרף כעת, או מצרף את משפחתו כעת- לא יוכל להתנתק מהביטוח לפני תחנת ההצטרפות הבאה (2013) או מועד סיום העבודה בבנק – המוקדם בינהם.

תעריף ביטוח השיניים:
לעובד – 14.80 ₪ (ועוד 76 ₪ על חשבון המעביד).
לבן הזוג – 97.00 ₪
לילד – 38 ₪ (עד שלושה ילדים. ילד רביעי ואילך –חינם)

עובדים המבקשים להתנתק , הם או בני משפחותיהם, מהביטוח בתחנה המיוחדת הנוכחית, רשאים לעשות זאת ובתנאי שלא תבעו את הביטוח מהעת האחרונה שחודש, וחתמו על טופס הצהרה שניתן לקבל במשרדי הועד.

הסכם ביטוח בריאות חדש

אנו שמחים להודיעכם כי הגענו לסיכום עם חברת הראל על חידוש ושיפור ביטוח הבריאות של חברינו החל מ 1.8.09
כמעט בכל סעיפי הפוליסה יש שיפור.
עלות הביטוח (הפרמיה) לא שונתה.
שימו לב, הנוסח המלא והמחייב של הפוליסה יופץ בחוברת לכל עובד בחודש ספטמבר. במהלך חודש אוגוסט יועלה הנוסח המלא והחדש של הפוליסה לאתר הועד באינטרנט.

להלן עיקרי השינויים בפוליסת הביטוח לבריאות ובפוליסת ביטוח החיים של עובדי הבנק ובני משפחותיהם:
פרק הניתוחים (ניתוחית):
• הורחבה הגדרת ניתוח באופן משמעותי לדוגמה: צינתור וירטואלי, קולונסקופיה וכו'.
• הוספה חוות דעת נוספת עם רופא מומחה לפני ניתוח וכן התייעצות לאחר ניתוח.
• הרחבת הגדרת אביזר מושתל והגדלת סכום הביטוח בגינו ל 50,000 ₪
• הוספת כיסוי להוצאות במסגרת הניתוח והאשפוז כגון: תרופות, הוצאות בדיקות אבחון ומעבדה וטיפולים פיזיוטרפיים וטיפולי שיקום לאחר ניתוח.
• הרחבת רשימת הבדיקות האבחנתיות המכוסות גם ל: קולונסקופיה רגילה או וירטואלית, חוות דעת שניה על בדיקות הדמיה, קפסולה למעיים, הדמיית בלוטות ממוחשבת ועוד. כמו כן ביטול המגבלה שבדיקות אלו יכוסו רק לצורך ניתוח.
• הוספת כיסוי לבדיקות איפיון והתאמת טיפול למחלת הסרטן.
• הגדלת תקרת ההחזר בגין הפריית מבחנה, הוספת כיסוי לטיפול אחד בחו"ל והסרת המגבלה לכיסוי רק מעבר לחוק בריאות ממלכתי.
• חברת הביטוח לא תוכל לדחות תביעות על תאונות עבודה על פי המכוסה בביטוח זה.

פרק ההשתלות (ביטוח בריאות):
• הורחבה ההגדרה של השתלה
• הוגדלה תקרת ההחזר לסכום ביטוח בלתי מוגבל בגין ההוצאות הרפואיות בהשתלה ובנוסף סכום ביטוח בסך 670000 ₪ להוצאות הנלוות.
• הוגדלה גמלת החלמה ל 5700 ₪ לחודש למשך 24 חדשים.
• הוספת פיצוי בגין גילוי הצורך בהשתלת כליה. בסך 70000$. תשלום הפיצוי יעשה בעקבות המצאת אישור רשמי של המרכז הלאומי להשתלות בישראל המעיד על רישום ובטרם ביצוע ההשתלה(המבוטח יוכל לבחור בין פיצוי זה לבין כיסוי ההשתלה עצמה ע"י החברה המבטחת).

פרק הטיפולים המיוחדים בחו"ל (ביטוח בריאות):
• הגדלת סכום הביטוח ל 220000$ והרחבת הגדרת הזכאות לקבלת טיפול מיוחד בחו"ל.

פרק התרופות שאינן כלולות בסל הבריאות (ביטוח בריאות עובד, הרחבת משפחה למשפחה):
• הגדלת סכום הביטוח לעד 1,500,000 ₪ (מיליון וחצי ₪)לכל תקופת הביטוח
• הרחבת הכיסוי לתרופות.
• ל 150 ₪ למרשם חדשי ולא יותר משני מרשמים שונים. מהמרשם השליש ואילך- אין השתתפות עצמית.

פרק – חוות דעת נוספת מחו"ל (ביטוח בריאות):
• הרחבת הכיסוי כך שניתן לקבל חוות דעת גם אצל נותני שירות שאינם בהסכם עם המבטח.

פרק – פיצוי במקרה אבדן כושר עבודה (ביטוח בריאות):
• שיפור הגדרת הזכאות של העובד ל: אי כושרו הזמני או הקבוע של העובד לבצע את עיסוקו" דהיינו – הפיצוי יינתן גם אם העובד מסוגל לעשות עבודה אחרת אך לו את עיסוקו הנוכחי.
• תקופת ההמתנה קוצרה ל 3 חדשים.

פרק העוסק בניתוחית משפחה (ניתוחית):
• גיל ילדי העובדים המכוסים בפוליסה המשפחתית עלה מ 25 לגיל 30.
• ניתן לצרף ילדים מעל גיל 30 שלא היו מבוטחים בפוליסה, בני/ות זוגם וילדיהם (נכדי העובדים) בכפוף למילוי הצהרת בריאות. טפסים יונפקו בסוף אוגוסט.

פרק הביטוח הסיעודי:
• התווספה האפשרות לרכוש ביטוח סיעודי ביחידות פיצוי של 2500 ₪ לכל החיים באופן וולונטרי, בכפוף למילוי הצהרת בריאות (וזאת בנוסף לביטוח הסעודי שכבר קיים לחברינו).

הסברים נוספים כאמור בחוזרים , באתר הועד באינטרנט (החל מחודש אוגוסט) ובחוברת שתשלח לכל עובד בחודש ספטמבר.

 

ביטוח בריאות חיים
מצורפת חוברת המפרטת את פוליסת ביטוח החיים במסגרתה אנו מבוטחים. הביטוח נעשה בחברת הראל.
להורדת הפוליסה (לינק לקובץ haim_beileumi)

ביטוח שיניים
ארגון העובדים רואה חשיבות רבה בביטוח השניים לעובדי הבנק הבינלאומי ובני משפחותיהם ופועל
כל העת לשיפור והרחבת הכיסויים הביטוחיים.
בימים אלה הסתיימה בחינה מחודשת של ההסכמים, בסיוע מיטב היועצים הביטוחיים והוחלט על
חידוש ביטוחי השיניים תוך השענות על שיפור והגדלת הכיסוי הביטוחי בחברת הביטוח “הראל”.
להורדת הפוליסה (לינק לקובץ teeth_beileumi)

 

מען לקבלת ייעוץ בביטוחי בריאות וערעורים

ארגון העובדים חתם על הסכם ייעוץ בנושאי ביטוח בריאות חיים, ניתוחים, השתלות ושיניים.
יועצי הארגון - חברת בריאוטיפ בע"מ - מחברות הייעוץ המובילות לביטוחי בריאות.
ניתן לקבל ייעוץ טלפוני או לפנות לנציגי בריאוטיפ בע"מ טלפונית במקרה של התלבטות או דחיה על ידי חברת הביטוח.

הטלפונים של חברת בריאוטיפ בע"מ:
לשאלות וסיוע במקרה ביטוחי בריאות, ניתוחית, השתלות, תרופות שלא בסל –
036005481 שלוחה 2, לבקש את קלי.

לשאלות בנושאי ביטוח שיניים (כולל ערעורים על החלטת חברה) –
035166312 להשאיר הודעה לגלית

בכל מקרה יש להזדהות כעובד הבינלאומי כולל מספר עובד בזמן הפניה.

 

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח של חברת AIG ובו הרחבת סלההטבות לעובדים תוך מתןערך מוסף משמעותי לעובד לכל הפרטים לחץ כאן